Eerste registratie fysieke jobbeurs en/of virtuele jobbeurs Technologie, ICT, Engineering, Management en HR - Campus De Nayer 2024

Eerste registratie fysieke jobbeurs en/of virtuele jobbeurs Technologie, ICT, Engineering, Management en HR - Campus De Nayer 2024

De jobbeurs Technologie, ICT, Engineering, Management en HR op Campus De Nayer verenigt laatstejaars en voorlaatstejaars uit technologische en ICT-richtingen van Thomas More Campus De Nayer en Thomas More Campus Sint-Andries Antwerpen, uit de Business-opleidingen Thomas More Mechelen, de opleiding Toegepaste Architectuur van Thomas More Campus Lucas Faydherbe Mechelen, de opleidingen HR en Arbeids- & Organisatiepsychologie van Thomas More Campus Sanderus Antwerpen, alsook uit ingenieursopleidingen van KU Leuven Campus De Nayer, samen goed voor meer dan 1000 studenten.

De jobbeurs vindt plaats op dinsdag 5 maart 2024 en is ook gekoppeld aan een virtuele online-beurs die open blijft tot 30 september 2024.

Hieronder kan je de eerste stap van de registratie doen, nadien krijg je een login en een paswoord voor stap twee van de registratie. Dit tweede deel van de registratie is geïntegreerd in de databank van de virtuele online-beurs. In dit tweede gedeelte moet je ook de facturatiegegevens (adres, bestelbon/PO-nummer, ...) ingeven.